Khai giảng năm học mới!

Năm học 1962-1963 đã đánh dấu năm học đầu tiên của trường Trung học Hiếu Thiện quận Hiếu Thiện (nay là huyện Gò Dầu) tỉnh Tây Ninh với Hai lớp Đệ thất A và B của trường Trung học Hiếu Thiện.

Trong suốt 50 năm qua, trường liên tục họat động. Lớp lớp học sinh ra trường, tham gia vào cuộc sống với nhiều cương vị và lãnh vực khác nhau. Dù ra trường trước hay sau ngày đất nước hòan toàn giải phóng, người học sinh trường THPT Quang Trung ( trước đây là Trường Trung học Hiếu Thiện) luôn nêu cao truyền thống đạo đức cao cả của dân tộc: hiếu học, tôn sư trọng đạo, yêu quê hương đất nước và luôn gắn liền với đời sống nhân dân. Trải qua suốt 50 năm họat động, những thành tựu trong công tác giáo dục và đào tạo đã hun đúc nên truyền thống quí báo của nhà trường.

1779120
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1052
1784
2836
53199
1779120