Thông báo

Danh sách lớp đầu năm - năm học 2020-2021-chính thức

Danh sách lớp đầu năm - năm học 2020-2021-chính thức, vào đường dẫn sau để tải về:

https://drive.google.com/drive/folders/1cE6AgmuvaWK6Q2fif7sCnhw5UHK2vQdr?usp=sharing

 

Thứ ba, 15-09-2020 07:47

Biểu mẫu kê khai giờ thừa năm học 2019-2020

Biểu mẫu kê khai giờ thừa năm học 2019-2020, vào đường dẫn sau để tải về:

https://drive.google.com/drive/folders/1Qw90z2bvuuiJVOciZMRbYWNVxGnDgXly?usp=sharing

 

Thứ bảy, 12-09-2020 09:41

Thời khóa biểu số 02, áp dụng từ 14/9/2020

Thời khóa biểu số 02, áp dụng từ 14/9/2020:

Thời khóa biểu theo lớp:

https://drive.google.com/file/d/1VZ2PhJh3GQYoeFxopcpqPu5gtKOhGXTu/view?usp=sharing

Thời khóa biểu theo giáo viên:

https://drive.google.com/file/d/1wRwB0ysJLc1nQ2bQkU_Dy-3cqGBFtWi1/view?usp=sharing

 

Thứ bảy, 12-09-2020 08:22

Danh sách lớp đầu năm học 2020-2021

Danh sách lớp đầu năm học 2020-2021, vào đường dẫn sau để tải về:

Danh sách lớp 10: 

https://drive.google.com/file/d/1rcs-v-x40EZC5cMnDdBDbees2tE2tlHi/view?usp=sharing

Danh sách lớp 11, 12:

https://drive.google.com/file/d/1Q0FQf4c6PPRwk7u5f9EJRDU2E1VwOwaX/view?usp=sharing

Danh sách trên là danh sách đầu năm gửi giáo viên chủ nhiệm, chưa xóa tên các học không nhập học.

Thứ tư, 09-09-2020 14:16

Thời khóa biểu số 01-áp dụng từ 07/9/2020

Thời khóa biểu số 01-áp dụng từ 07/9/2020, vào đường dẫn sau để tải về:

Thời khóa biểu theo lớp:

https://drive.google.com/file/d/11k5DADupJk2dmW6WlvTrvK8JyTdhlmTr/view?usp=sharing

Thời khoa biểu theo giáo viên:

https://drive.google.com/file/d/15j6dnp5V3z-TpWLislOeqSvAsFpaEEfn/view?usp=sharing

 

Chủ nhật, 06-09-2020 15:31
1817942
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tất cả
681
1656
7255
35597
1817942