Thông báo

Thời khóa biểu số 13, áp dụng từ 16/12/2019

Thời khóa biểu số 13, áp dụng từ 16/12/2019, vào đường dẫn sau để tải về:

http://thptquangtrungtn.edu.vn/chuyen-mon/van-ban.html

 

Chủ nhật, 15-12-2019 08:32

Thời khóa biểu số 12, áp dụng từ 02/12/2019

Thời khóa biểu số 12, áp dụng từ 02/12/2019, vào đường dẫn sau để tải về:

http://thptquangtrungtn.edu.vn/chuyen-mon/van-ban.html

 

Chủ nhật, 01-12-2019 15:53

Công văn hướng dẫn đánh giá việc thực hiện sổ phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện của đảng viên; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2019

Công văn hướng dẫn đánh giá việc thực hiện sổ phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện của đảng viên; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2019, vào đường dẫn sau để tải về:

https://drive.google.com/open?id=1dONxwtMFa2F9OGpFhYybIwNhYROqRvJu

 

Thứ hai, 25-11-2019 15:39

Thời khóa biểu số 10, áp dụng từ 18/11/2019

Thời khóa biểu số 10, áp dụng từ 18/11/2019, vào đường dẫn sau để tải về:

http://thptquangtrungtn.edu.vn/chuyen-mon/van-ban.html

 

Chủ nhật, 17-11-2019 06:13

Thông báo về việc nâng lương trước hạn, thường xuyên năm 2020

Thông báo về việc nâng lương trước hạn, thường xuyên năm 2020, vào đường dẫn sau để xem các văn bản:

http://www.mediafire.com/folder/0dhm8u83ar696/THONG_BAO_VV_NANG_LUONG_NAM_2020

 

Thứ năm, 14-11-2019 11:15
1817903
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tất cả
642
1656
7216
35558
1817903