Thông báo

Mẫu biên bản đánh giá, xếp loại hồ sơ hội giảng cấp trường năm học 2020-2021

Mẫu biên bản đánh giá, xếp loại hồ sơ hội giảng cấp trường năm học 2020-2021, vào đường dẫn sau để tải về:

https://drive.google.com/file/d/1JTJheCtIzPvKIejhVqLojmKN6Bwm_fGY/view?usp=sharing

 

Thứ hai, 28-09-2020 18:23

Danh sách lớp đầu năm - năm học 2020-2021-chính thức

Danh sách lớp đầu năm - năm học 2020-2021-chính thức, vào đường dẫn sau để tải về:

https://drive.google.com/drive/folders/1cE6AgmuvaWK6Q2fif7sCnhw5UHK2vQdr?usp=sharing

 

Thứ ba, 15-09-2020 07:47

Biểu mẫu kê khai giờ thừa năm học 2019-2020

Biểu mẫu kê khai giờ thừa năm học 2019-2020, vào đường dẫn sau để tải về:

https://drive.google.com/drive/folders/1Qw90z2bvuuiJVOciZMRbYWNVxGnDgXly?usp=sharing

 

Thứ bảy, 12-09-2020 09:41

Thời khóa biểu số 02, áp dụng từ 14/9/2020

Thời khóa biểu số 02, áp dụng từ 14/9/2020:

Thời khóa biểu theo lớp:

https://drive.google.com/file/d/1VZ2PhJh3GQYoeFxopcpqPu5gtKOhGXTu/view?usp=sharing

Thời khóa biểu theo giáo viên:

https://drive.google.com/file/d/1wRwB0ysJLc1nQ2bQkU_Dy-3cqGBFtWi1/view?usp=sharing

 

Thứ bảy, 12-09-2020 08:22

Danh sách lớp đầu năm học 2020-2021

Danh sách lớp đầu năm học 2020-2021, vào đường dẫn sau để tải về:

Danh sách lớp 10: 

https://drive.google.com/file/d/1rcs-v-x40EZC5cMnDdBDbees2tE2tlHi/view?usp=sharing

Danh sách lớp 11, 12:

https://drive.google.com/file/d/1Q0FQf4c6PPRwk7u5f9EJRDU2E1VwOwaX/view?usp=sharing

Danh sách trên là danh sách đầu năm gửi giáo viên chủ nhiệm, chưa xóa tên các học không nhập học.

Thứ tư, 09-09-2020 14:16
1783117
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tất cả
772
1498
6833
772
1783117