Học kỳ II -năm học 2014-2015

Áp dụng từ ngày: 06-04-2015

Buổi sáng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10CB1
2 10CB1 10CB1 10CB1
3 10CB6 10CB6 10CB3
4 10CB3 10CB6
5 10CB3

Buổi chiều

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5
1783120
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tất cả
775
1498
6836
775
1783120