Sơ đồ tổ chức nhân sự

Năm học 1962-1963 đã đánh dấu năm học đầu tiên của trường Trung học Hiếu Thiện quận Hiếu Thiện (nay là huyện Gò Dầu) tỉnh Tây Ninh với Hai lớp Đệ thất A và B của trường Trung học Hiếu Thiện.

Trong suốt 50 năm qua, trường liên tục họat động. Lớp lớp học sinh ra trường, tham gia vào cuộc sống với nhiều cương vị và lãnh vực khác nhau. Dù ra trường trước hay sau ngày đất nước hòan toàn giải phóng, người học sinh trường THPT Quang Trung ( trước đây là Trường Trung  học Hiếu Thiện) luôn nêu cao truyền thống đạo đức cao cả của dân tộc: hiếu học, tôn sư trọng đạo, yêu quê hương đất nước và luôn gắn liền với đời sống nhân dân. Trải qua suốt 50 năm họat động, những thành tựu trong công tác giáo dục và đào tạo đã hun đúc nên truyền thống quí báo của nhà trường.

Vì vậy, ôn lại lịch sử và truyền thống của nhà trường là việc làm cần thiết. Ít ra, đối với những cựu học sinh của trường có dịp nhìn lại nơi mà một khoảng tuổi thơ của mình đã từng gắn bó, được dạy dỗ, được rèn luyện và đối với lớp học sinh đang học hôm nay, truyền thống của nhà trường sẽ là ngọn cờ vẫy gọi các em hăng hái tiến lên phía trước và đồng thời nâng cao được lòng tự hào của các em. Trên cơ sở đó có ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống của nhà trường, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu để trở thành những người con hiếu thảo, những học sinh ngoan, những công dân có ích cho xã hội.

1783115
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tất cả
770
1498
6831
770
1783115